Mida teha, et elurikkus säiliks?

Üks suurimaid ohtusid ökosüsteemide ja elurikkuse säilimisele on loomne toit. Selleks vajalike loomade kasvatamiseks hävitatakse metsikute loomade elupaiku.

Loomakasvatussektor kasvab enim just troopilistes riikides. Seal leidub ka kõige rohkem elurikkust. Erilist muret tekitab metsloomade (sh ohustatud liikide) söömine Aafrikas ja Kagu-Aasias, samuti kiirelt suurenev lihatarbimine Hiinas. Mitmes väga suure loodusliku mitmekesisusega riigis võetakse praeguste trendide jätkumisel aastaks 2050 loomakasvatuse tarbeks kasutusse üle 30-50% nende praegusest põllumajandusmaast. Ühtlasi on loomakasvatusel märkimisväärne roll kliimamuutuse, muldade kao, vee- ja toitainete reostuse ning kiskjate ja metsikute rohusööjate arvukuse kahanemise põhjustamises. Ka kõik see avaldab survet ökosüsteemidele ja looduslikule mitmekesisusele.

Loomse toidu tarbimise negatiivseid mõjusid on võimalik vähendada, tagades siiski inimestele vajalikud toitained. Elurikkuse säilitamiseks tuleks:

1. Suurendada taimse toidu osakaalu terve inimpopulatsiooni hulgas keskmiselt 90%-ni.

2. Asendada toidus ökoloogiliselt ebaefektiivsete mäletsejate (veised, lambad, kitsed) ja metsloomade saadused tõhusamate proteiiniallikatega. Selleks sobiks näiteks kodulinnud, sead ja integreeritud vesiviljeluse saadused.  Integreeritud vesiviljelus tähendab erinevate organismide (nt kalade, karpide ja vetikate) koos kasvatamist nii, et ühtede jäägid on teistele toiduks.

3. Viia loomakasvatus ühekülgselt, intensiivselt ja fossiilkütustel põhinevalt süsteemilt üle mitmekesisele, rohkem päris ökosüsteemide struktuuri ja funktsioone arvestavale kujundatud meetoditele. See säästaks ka energiat ning toitaineid.

Selliste muudatuste tegemine vähendaks oluliselt elupaikade ja loodusliku mitmekesisuse kadu, fossiilkütuste kasutamist, kasvuhoonegaaside heitmeid ning reostust. Seejuures oleks inimestele kättesaadav toitainerikas toidulaud. Lisaks paraneks tervis ebatervisliku toiduga liialdamisest tulenevate haiguste vähenemise arvelt.  

 

Allikas: Machovina, B., Feeley, K. J., Ripple, W. J. (2015). Biodiversity conservation: The key is reducing meat consumption. Science of the Total Environment 536, 419-431. Vaadatud: 15.07.2020

http://trophiccascades.forestry.oregonstate.edu/sites/trophic/files/Machovina_2015.pdf

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

info@taimetoiduvaljakutse.ee